Česky | English
Living in Prague
Aktuální projekty
Bývalý průmyslový areál Jitona Teplá u Mariánských Lázní

Provozní areál budov včetně staveb přilehlých pozemků a vodních ploch o celkové výměře 45 ha s vlastní přístupovou cestou.

Původně byl areál využíván jako výrobna čalouněného nábytku akciové společnosti Jitona Teplá. V současné době je areál vyklizený bez zařízení a technických sítí.

Pozemky včetně dvou vodních nádrží se rozprostírají v malebné krajině Slavkovského lesa v těsné blízkosti města Teplá a ve vzdálenosti 10 km od Mariánských Lázní. V sousedství areálu leží národní kulturní památka Klášter premonstrátů Teplá a 9ti jamkové golfové hřiště.

S městem Teplá probíhají v současné době předběžná jednání o možném využití pozemků i na jiné než výrobní účely, např. rezidenční, rekreační atp.

Členění pozemků:

  • zastavěné pozemky 17.557 m2
  • ostatní stavební pozemky 221.951 m2
  • zemědělské pozemky 108.808 m2
  • vodní plochy 72.563 m2
  • jiné plochy 33.134 m2

PŘÍLOHY

Teplá katalog cz
Teplá Brochure
Situace
MasterplanPohled na areál a Pivovarský rybník
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic Příjezdová cesta Klášter premonstrátů Teplá pic

MASTERCONSULT, s.r.o.
Celetná 23
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: + 420 221 771 360
Fax: + 420 224 818 180
E-mail: masterconsult@masterconsult.cz